محتوا دسته بندی ویدیو

آیا مرد فقط مهم است و زن برای مرد آفریده شده است؟

آیا مرد فقط مهم است و زن برای مرد آفریده شده است؟

 • 1397/11/27
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای عباسی ولدی

نقش والدین در ازدواج فرزندان

نقش والدین در ازدواج فرزندان

 • 1397/11/23
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای قرائتی

کفویت در هوش و عقل

کفویت در هوش و عقل

 • 1397/11/21
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

توجه طرفین به نیازهای عاطفی یکدیگر

توجه طرفین به نیازهای عاطفی یکدیگر

 • 1397/11/21
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای عباسی ولدی

روش های تحکیم خانواده3

روش های تحکیم خانواده3

 • 1397/11/01
 • فایل چندرسانه ای

دکتر امیر مهرداد خسروی

روش های تحکیم خانواده2

روش های تحکیم خانواده2

 • 1397/11/01
 • فایل چندرسانه ای

دکتر امیر مهرداد خسروی

روش های تحکیم خانواده1

روش های تحکیم خانواده1

 • 1397/11/01
 • فایل چندرسانه ای

دکتر امیر مهرداد خسروی

نقش بخشش در زندگی

نقش بخشش در زندگی

 • 1397/10/22
 • فایل چندرسانه ای

دکتر امیر مهرداد خسروی

اوصاف زن و مرد در زندگی

اوصاف زن و مرد در زندگی

 • 1397/10/22
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقا قرائتی

آسیب اشتغال بانوان

آسیب اشتغال بانوان

 • 1397/10/22
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

تعامل با همسری که مدام قهر میکند

تعامل با همسری که مدام قهر میکند

 • 1397/10/16
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

روش های تحکیم خانواده3

روش های تحکیم خانواده3

 • 1397/10/08
 • فایل چندرسانه ای

دکتر امیر مهرداد خسروی

روش های تحکیم خانواده2

روش های تحکیم خانواده2

 • 1397/10/08
 • فایل چندرسانه ای

دکتر امیر مهرداد خسروی

روش های تحکیم خانواده1

روش های تحکیم خانواده1

 • 1397/10/08
 • فایل چندرسانه ای

دکتر امیر مهرداد خسروی

میزان و حد رابطه در دوران عقد و نامزدی

میزان و حد رابطه در دوران عقد و نامزدی

 • 1397/10/08
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

تفاهم و دوست داشتن همسر

تفاهم و دوست داشتن همسر

 • 1397/10/01
 • فایل چندرسانه ای

دکتر رضا ناظری

تحقیق قبل از ازدواج

تحقیق قبل از ازدواج

 • 1397/10/01
 • فایل چندرسانه ای

دکتر شاهین فرهنگ

روابط با نامحرم

روابط با نامحرم

 • 1397/09/03
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای شهاب مرادی

کفویت در هوش و عقل

کفویت در هوش و عقل

 • 1397/09/03
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

نداشتن استقلال فکری

نداشتن استقلال فکری

 • 1397/07/08
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای نادری

میزان و حد رابطه در دوران عقد و نامزدی

میزان و حد رابطه در دوران عقد و نامزدی

 • 1397/07/08
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

وظایف مرد در قبال خانواده

وظایف مرد در قبال خانواده

 • 1397/04/19
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای قرائتی

ویژگی زوج های موفق

ویژگی زوج های موفق

 • 1397/04/19
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

آیا ماهواره جزو ابزارهای مورد نیاز امروز زندگی است؟

آیا ماهواره جزو ابزارهای مورد نیاز امروز زندگی است؟

 • 1397/04/19
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای عباسی ولدی

تفاوت سنی زیاد خانم و آقا در ازدواج

تفاوت سنی زیاد خانم و آقا در ازدواج

 • 1397/04/10
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

روش های تقویت رضایتمندی زوجین

روش های تقویت رضایتمندی زوجین

 • 1397/04/10
 • فایل چندرسانه ای

دکتر افروز

احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات

احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات

 • 1397/04/10
 • فایل چندرسانه ای

آقای پسندیده

نداشتن استقلال فکری

نداشتن استقلال فکری

 • 1397/04/10
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای نادری

ازدواج بخاطر رهایی از وضع نامناسب خانوادگی

ازدواج بخاطر رهایی از وضع نامناسب خانوادگی

 • 1397/03/27
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

آشنایی با انواع بلوغ

آشنایی با انواع بلوغ

 • 1397/03/27
 • فایل چندرسانه ای

اقسام بلوغ- دکتر فرهنگ

راز های مگو (2)

راز های مگو (2)

 • 1397/03/12
 • فایل چندرسانه ای

دکترابراهیم میثاق

راز های مگو (1)

راز های مگو (1)

 • 1397/03/12
 • فایل چندرسانه ای

دکترابراهیم میثاق

عدم توجه به نیازهای عاطفی زن

عدم توجه به نیازهای عاطفی زن

 • 1397/03/05
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای عباسی ولدی

عقد کرده ایم ولی خانواده همسرم نمی گذارند با هم بیرون برویم

عقد کرده ایم ولی خانواده همسرم نمی گذارند با هم بیرون برویم

 • 1397/03/05
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای عباسی ولدی

ازدواج های اجباری

ازدواج های اجباری

 • 1397/03/05
 • فایل چندرسانه ای

استاد مخملباف

سرزنش ، از بین برنده محبت

سرزنش ، از بین برنده محبت

 • 1397/02/30
 • فایل چندرسانه ای

استاد رائفی پور

احکام آزمایش قبل از ازدواج

احکام آزمایش قبل از ازدواج

 • 1397/02/24
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای فلاح زاده

همسرم وابستگی شدیدی به مادرش دارد و پرخاشگر است

همسرم وابستگی شدیدی به مادرش دارد و پرخاشگر است

 • 1397/02/24
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

تبعات ناآگاهی جنسی

تبعات ناآگاهی جنسی

 • 1397/02/15
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

تفاهم و دوست داشتن همسر

تفاهم و دوست داشتن همسر

 • 1397/02/15
 • فایل چندرسانه ای

دکتر رضا ناظری

احکام عقد ازدواج

احکام عقد ازدواج

 • 1397/02/08
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای فلاح زاده

پوشش و آرایش در خواستگاری

پوشش و آرایش در خواستگاری

 • 1397/02/08
 • فایل چندرسانه ای

دکتر شاهین فرهنگ

مودت ،محبت عقلی است

مودت ،محبت عقلی است

 • 1397/02/03
 • فایل چندرسانه ای

استاد رائفی پور

اختلاف تحصیلات در زوجین

اختلاف تحصیلات در زوجین

 • 1397/02/03
 • فایل چندرسانه ای

دکتر افروز

عوامل خوشبختی ازدواج

عوامل خوشبختی ازدواج

 • 1397/02/03
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

فوت بستگان قبل از جشن ازدواج

فوت بستگان قبل از جشن ازدواج

 • 1397/02/01
 • فایل چندرسانه ای

دکتر شاهین فرهنگ

آثار نگاه به نامحرم در زندگی زناشوئی

آثار نگاه به نامحرم در زندگی زناشوئی

 • 1397/01/28
 • فایل چندرسانه ای

استاد رائفی پور

نفقه

نفقه

 • 1397/01/26
 • فایل چندرسانه ای

استاد مخملباف

استخاره

استخاره

 • 1397/01/26
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای شهاب مرادی

رسانه باعث تنوع طلبی می شود

رسانه باعث تنوع طلبی می شود

 • 1397/01/20
 • فایل چندرسانه ای

استاد رائفی پور

خیانت

خیانت

 • 1397/01/18
 • فایل چندرسانه ای

دکتر هومن نامور

احکام مهریه

احکام مهریه

 • 1397/01/18
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای فلاح زاده

عروسی

عروسی

 • 1397/01/18
 • فایل چندرسانه ای

دکتر شاهین فرهنگ

ریشه های همسرگریزی

ریشه های همسرگریزی

 • 1397/01/05
 • فایل چندرسانه ای

دکتر افروز

تله های زندگی مشترک

تله های زندگی مشترک

 • 1397/01/05
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

خط قرمز هالیود خانواده است

خط قرمز هالیود خانواده است

 • 1396/12/28
 • فایل چندرسانه ای

استاد رائفی پور

آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسی به کودکان

 • 1396/12/26
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

وظایف مرد در قبال خانواده

وظایف مرد در قبال خانواده

 • 1396/12/26
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای قرائتی

رد کردن خواستگار بدون مشورت دختر

رد کردن خواستگار بدون مشورت دختر

 • 1396/12/26
 • فایل چندرسانه ای

محسن عباسی ولدی

علم داریم اما عقل نداریم

علم داریم اما عقل نداریم

 • 1396/12/19
 • فایل چندرسانه ای

استاد رائفی پور

ارگاسم در خانم ها

ارگاسم در خانم ها

 • 1396/12/19
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

صیغه محرمیت قبل از ازدواج

صیغه محرمیت قبل از ازدواج

 • 1396/12/12
 • فایل چندرسانه ای

دکتر شاهین فرهنگ

کش دادن دوره دوستی

کش دادن دوره دوستی

 • 1396/12/12
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

جهیزیه

جهیزیه

 • 1396/12/09
 • فایل چندرسانه ای

دکتر افروز

روابط با نامحرم

روابط با نامحرم

 • 1396/12/09
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای شهاب مرادی

ازدواج موقت زنان مطلقه

ازدواج موقت زنان مطلقه

 • 1396/12/05
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

خداحافظی با تجرد

خداحافظی با تجرد

 • 1396/12/05
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

با چه کسی ازدواج نکنیم

با چه کسی ازدواج نکنیم

 • 1396/12/05
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای شهاب مرادی

گرم گرفتن در رابطه با زنان دیگر

گرم گرفتن در رابطه با زنان دیگر

 • 1396/11/28
 • فایل چندرسانه ای

خانم دکتر فرخی

مراسم خواستگاری در قرآن

مراسم خواستگاری در قرآن

 • 1396/11/28
 • فایل چندرسانه ای

حاج آقای قرائتی

یکی از علل اصلی طلاق عدم همتایی زوجین است. حاج آقای دهنوی

یکی از علل اصلی طلاق عدم همتایی زوجین است. حاج آقای دهنوی

 • 1396/10/28
 • فایل چندرسانه ای

یکی از عوامل افزایش طلاق در جوامع امروزی عدم کفیّت زوجین است..../حاج آقای دهنوی

نقش پیش نوازش در رابطه جنسی ،خانم دکتر فرخی

نقش پیش نوازش در رابطه جنسی ،خانم دکتر فرخی

 • 1396/10/28
 • فایل چندرسانه ای

آیا پیش نوازش جنسی برای ما ضرورت دارد یا نه؟/خانم دکتر فرخی

بی توجهی خانواده پسر به آداب رسوم خانواده دختر،حاج آقای دهنوی

بی توجهی خانواده پسر به آداب رسوم خانواده دختر،حاج آقای دهنوی

 • 1396/08/24
 • فایل چندرسانه ای

گاهی خانواده پسر به آداب و رسوم خانواده دختر بی توجهی میکنند چه باید کرد؟/حاج آقای دهنوی

آیا مهریه بالا ضامن زندگی است؟/ حاج آقای عباسی ولدی

آیا مهریه بالا ضامن زندگی است؟/ حاج آقای عباسی ولدی

 • 1396/08/24
 • فایل چندرسانه ای

آیا مهریه حتما باید بالا باشه؟ /حاج آقا عباسی ولدی

چرا برخی از خانم ها در مسائل جنسی فعال نیستند؟/ خانم دکتر فرخی

چرا برخی از خانم ها در مسائل جنسی فعال نیستند؟/ خانم دکتر فرخی

 • 1396/08/24
 • فایل چندرسانه ای

چرا بعضی از خانم ها میل جنسی خوبی ندارند- خانم دکتر فرخی

ضرورت یادگیری مسائل جنسی، خانم دکتر فرخی

ضرورت یادگیری مسائل جنسی، خانم دکتر فرخی

 • 1396/08/24
 • فایل چندرسانه ای

یادگیری مسائل جنسی به چه درد ما می خورد- خانم دکتر فرخی

اگر بعد از ازدواج همسرم سوال کرد که قبلا رابطه داشته ای یا نه، حاج آقای دهنوی

اگر بعد از ازدواج همسرم سوال کرد که قبلا رابطه داشته ای یا نه، حاج آقای دهنوی

 • 1396/07/18
 • فایل چندرسانه ای

اگر بعد از ازدواج همسرم سوال کرد که قبلا رابطه داشته ای یا نه در صورتی که واقعا داشته باشم چه بگویم، حاج آقای دهنوی

اصرار والدین در ازدواج با بستگان، حاج آقای دهنوی

اصرار والدین در ازدواج با بستگان، حاج آقای دهنوی

 • 1396/07/18
 • فایل چندرسانه ای

از دختر عمویم خوشم نمی آید ولی پدرم اصرار دارد که با او ازدواج کنم، حاج آقای دهنوی

احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات، آقای پسندیده

احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات، آقای پسندیده

 • 1396/07/04
 • فایل چندرسانه ای

زمانی که با مشکلات مواجه می شوید بیشتر چه حسی در شما تقویت می شود، آقای پسندیده

دخالت خانواده ها در زندگی زناشویی، حاج آقای عباسی ولدی

دخالت خانواده ها در زندگی زناشویی، حاج آقای عباسی ولدی

 • 1396/06/22
 • فایل چندرسانه ای

معنای دخالت پدر و مادر در زندگی زناشویی فرزندان به چه معناست،حاج آقای عباسی ولدی

بحث استخاره و بستن بخت در ازدواج، دکتر شاهین فرهنگ

بحث استخاره و بستن بخت در ازدواج، دکتر شاهین فرهنگ

 • 1396/06/22
 • فایل چندرسانه ای

مساله استخاره و بسته شدن بخت و قسمت در ازدواج، دکتر شاهین فرهنگ

رد کردن خواستگار به دلایل واهی، حاج آقای عباسی ولدی

رد کردن خواستگار به دلایل واهی، حاج آقای عباسی ولدی

 • 1396/06/14
 • فایل چندرسانه ای

رد کردن خواستگار به دلایل واهی توسط والدین و دیگران، حاج آقای عباسی ولدی

بدبین شدن شوهر نسبت به همسرش بخاطر تجربه قبل از ازدواج خانم، حاج آقای دهنوی

بدبین شدن شوهر نسبت به همسرش بخاطر تجربه قبل از ازدواج خانم، حاج آقای دهنوی

 • 1396/06/14
 • فایل چندرسانه ای

قبلا به کسی علاقه داشتم ولی به او نرسیدم ولی همسرم به من بدبین شده، حاج آقای دهنوی

راه های دانستن علاقه شوهر نسبت به همسرش، حاج اقای دهنوی

راه های دانستن علاقه شوهر نسبت به همسرش، حاج اقای دهنوی

 • 1396/06/14
 • فایل چندرسانه ای

زن از چه راه هایی می تواند بفهمد که همسرش دوستش دارد؟ حاج آقای دهنوی

متنفر شدن از همسر با کوچک ترین مشکل، حجت الاسلام و المسلمین دهنوی

متنفر شدن از همسر با کوچک ترین مشکل، حجت الاسلام و المسلمین دهنوی

 • 1396/05/24
 • فایل چندرسانه ای

با کوچک ترین مشکل از همسرم متنفر میشوم، حجت الاسلام و المسلمین دهنوی

بد دهنی مرد نسبت به خانواده همسرش،حجت الاسلام و المسلمين عباسي ولدي

بد دهنی مرد نسبت به خانواده همسرش،حجت الاسلام و المسلمين عباسي ولدي

 • 1396/05/17
 • فایل چندرسانه ای

آدم از حق خودش هر چقدرم که باشه می تونه بگذره اما از حق پدر و مادرش!! حجت الاسلام و المسلمين عباسي ولدي

آیا برای انتخاب همسر عشق لازم است؟

آیا برای انتخاب همسر عشق لازم است؟

 • 1396/05/11
 • فایل چندرسانه ای

لطفا به پدر و مادر ها هم بگین علاقه خیلی مهمه لطفا به عشق و علاقه ما جوونا هم احترام بگذارن

مقایسه همسر با افراد دیگر

مقایسه همسر با افراد دیگر

 • 1396/05/11
 • فایل چندرسانه ای