پندانه

 پندانه

یکی از مسایل مهمی که در روانشناسی خانواده درمانی بسیار به آن پرداخته شده است، حفظ حریم در روابط بین اعضا با وجود صمیمیت و همدلی است .

 

متاسفانه بسیاری از خانواده ها به دلیل اینکه میخواهند خود را امروزی نشان دهند و بگویند که ما با هم صمیمی هستیم و چیزی از هم پنهان نداریم در دام شکسته شدن حریم ها و جایگاه های یکدیگر می افتند. این باعث شده بچه ها اجازه پیدا کنند که وارد حریم شخصی والدینشان شوند و در نوع روابط آن ها اظهار نظر کنند.