پندانه

 پندانه

چگونه از همسرمان گله کنیم

 

 اگر شکایتی از خودش یا کسی داشتین؛

 

 اس ام اسی و تلفنی نگید،

 

  بذارید وقتی که آرومه، گرسنه نیست و راحته

 

 اونوقت باهاش منطقی حرف بزنید و از دَر نیاز وارد شین، مثلا بگید دلم میخاد در مورد این مسئله کمکم کنی

 

یا بگید فلان موضوع ناراحتم کرد...

کاش اینطوری نمی کردی...

من همیشه تو رو بهترین پشتیبان خودم میدونم...