زندگی یعنی

 زندگی یعنی

مرد باید با غیرت باشه...

 

پیامبر (ص):به شوهران دستور می دهند که اگر زن از آن ها خواست به مکان های خودنمایی برود، باید با او مخالفت کنند.حضرت می فرمایند:«کسی که از زنش فرمان برد، خداوند او را به رو در آتش درافکند.» سوال شد: این فرمانبری کدام است؟

رسول اکرم(ص)فرمودند:«اینکه زن از مرد بخواهد به جشن های عروسی [گناه] یا عید دیدنی [که گناه در آن است] یا مراسم نوحه خوانی[که صدای زن به مرد می رسد] برود، یا بخواهد لباس نازک بپوشد.»

 

وسائل الشیعه،ج۱۴،ص۱۳٠

 

خوبه که مرد روی زنش غیرت داشته باشه و با این درخواست های زنش مخالفت کنه تا نه زندگی خودش خراب بشه و نه زندگی بقیه