زندگی یعنی

 زندگی یعنی

پیامبر اکرم (ص)به زنان دستور می دهند در راه ها از کنار راه بروند، تا از دید چشم های خائن به دور بمانند.

 

حضرت فرمودند:

«زنان حق ندارند در میانه ی راه، راه بروند، بهتر است از کنار دیوار و گوشه ی راه حرکت کنند.»

وسائل الشیعه ، ج۱۴،ص۱۳٠

 

منظور ، جاهایی هستش که ممکنه زن و مرد بدنشون به هم بخوره یا احتمال فسادی در اون هست. مثل بازارهای شب عید که آدم مطمئنه بدنش به نامحرم میخوره.