نمک زندگی

 نمک زندگی

اگر پسر و دختری در کره‌شمالی قصد ازدواج باهم را داشته باشند باید یک گزارش از نحوه عاشق شدن، علت و شدت علاقه و... را به وزارت امنیت کره بدهند تا وزارت بعد از بررسی مجوز ازدواج را صادر کند