طلاق بی بهانه

 مقاله گرام

طلاق بی بهانه

امام صادق(ع): ازدواج کنید و طلاق ندهید زیرا عرش خدا از وقوع طلاق میلرزد.(شیخ حر عامل، وسایل الشیعه، ج22، ص8)

پیامبر اکرم(ص): همانا خدا ورسول خدا (ص)از زنانی که به ناحق از شوهر خود طلاق میگیرند ، بیزار است.خدا و رسول خدا(ص) از مردانی که به زن خود ضرر می رسانند تا مهریه خود را ببخشد و طلاق گیرد، بیزار است.(شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج23، ص283)

1️⃣وقتی به این روایت نگاه می کنیم و تفکر می کنیم متوجه این مطلب میشویم که اسلام طرفدار ازدواج و مخالف طلاق است. اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا اسلام موافق هر نوع ازدواج کردن وطلاق گرفتنی است؟ قطعا جواب این سوال منفی است.

2️⃣با جمع این دو روایت این مطلب استنباط می شود که برخلاف عقیده برخی که معتقدند اسلام به دنبال طلاق گرفتن است و یا اینکه چون حق طلاق با مرد است پس اسلام خواستار طلاق است چون مرد هر وقت خواست همسرش را طلاق می دهد ، در صورتی که اینچنین نیست. اسلام هم مخالف طلاق بی دلیل و بهانه است و هم شرایط سختی را به طور کلی برای طلاق قرار داده است. که اگر مرد خواست طلاق دهد باید آن شرایط را  رعایت کند . مثل پراخت نفقه ، مهریه، پرداخت اجرت المثل و تنصیف دارایی و ...فلذا میبینیم که اسلام به دنبال زندگی صحیح و پایدار و مخالف طلاق بی دلیل و بهانه است.

گروه پژوهش واحد خانواده (قندآب)