مقاله گرام

 مقاله گرام

«... فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف ...»(سوره بقره آیه 232)

در زمان جاهلیت، زنان در اسارت مردان بودند و هر آنچه که اراده مردان به آن تعلق می گرفت برای زنان اتفاق می افتاد.در این آیه خداوند می فرمایند زمانی که عده زنان به پایان رسید و آنها خواستار بازگشت به زندگی خویش شدند آنها را منع نکنید از برگشتشان به زندگی با شوهر سابقشان. شاید در جاهلیت بستگان دختر مثل برادر و پسر عمو و ... در زندگی دختر دخالت می کردند ولی اسلام می گوید  که هیچ کسی حق دخالت ندارد حتی ولیّ دختر یعنی پدر و جد پدری. وقتی اولیای دختر حق دخالت ندارند به طریق اولی دیگر افراد و بستگان حق جلوگیری از بازگشت دختر به زندگی قبلی اش را ندارند.

نکته دیگر این که اگر زن بعد از اتمام عده اش خواست با مرد دیگری ازدواج کند شوهر اولش حق جلوگیری کردن از این کار را ندارد.و این حرکتی جاهلانه است.در ادامه آیه خداوند می فرمایند تنها افرادی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند پند می گیرند. در انتهای آیه خداوند می فرمایند ، این روش برای شما بهتر و صلاح شما در این قرار داده شده است.و بدین طریق خانواده شما از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود نسبت به زمانی که از همسرتان جدا بودید و اگر فرزندی هم در میان باشد با این روش بهتر تربیت خواهد شد و این بازگشت به زندگی باعث از بین رفتن ناپاکی ها خواهد شد زیرا سختی طلاق را دیده اند.

❇️(برداشتی از تفسیر نمونه-سوره بقره)

⚜️کانال خانواده موسسه مصاف "قنداب"