وابستگی به موبایل

 مقاله گرام

وابستگی به موبایل شبیه اعتیاد به مواد مخدر است

تحقیقات جدید نشان داده وابستگی به موبایل مشابه تأثیر اعتیاد به مواد مخدر است. این افراد احساس افسردگی و اضطراب می کنند.

محققان هنگام پژوهش روی دانشجویان درباره استفاده از فناوری های نوین متوجه چند روند نگران کننده میان افرادی شدند که به دستگاه های خود وابسته بودند.

محققان دانشگاه ایالتی سن فرانسیسکو متوجه شدند وابستگی به دستگاه های الکترونیکی روی اعصاب تاثیر می گذارد. همچنین افرادی که به موبایل هایشان وابسته هستند، احساس دورافتادگی، تنهایی، افسردگی و اضطراب می کنند.
آنها ۱۳۵ دانشجو را تحت بررسی قرار دادند و متوجه برخی تاثیرات منفی اجتماعی در افرادی شدند که ساعات زیادی از موبایل استفاده می کنند.

کارشناسان معتقدند تنهایی به نبود ارتباط رو در رو مربوط است. همچنین کسانی که از موبایل خود به طور مداوم استفاده میکنند ، چندکار را همزمان انجام می دهند
این روند سبب می شود ذهن فرد زمان استراحت کمتری داشته باشد.

چند راهکار برای کاهش اعتیاد به موبایل: 
ساعت ها را کوک کنید
بدیهی ترین راهی که در ابتدا به ذهن می رسد این است که ساعات زمانی ای را که صرف وقت گذرانی با گوشی می کنید محدود نمایید.
گوشی را دور از خودتان بگذارید
اگر در محل کار یا در خانه هستید سعی کنید موبایل را جایی بگذارید که جلوی چشم و در معرض دید شما نباشد یا ترجیحا آن را روی حالت بی صدا بگذارید تا صدای پیام های پرشماری که مدام به تلگرام و ... می آید شما را وسوسه و در نهایت حواستان را از کار، مطالعه یا معاشرتی که دارید پرت نکند.
به کوه و کمر بزنید
یکی دیگر از کارهایی که می توان برای ترک اعتیاد به موبایل انجام داد رفتن به کوه و کمر برای پیک نیک است. یعنی مکان ها و مناطقی که به خاطر بکر بودنشان سرویس های مخابراتی و اینترنت جواب گو نیست برای همین هم خواه ناخواه استفاده از گوشی امکان پذیر نیست.