بالاترین لذت بعد از مسلمان شدن

 مقاله گرام

 بالاترین لذت بعد از مسلمان شدن

???? رسول خدا(ص) می فرمایند: مرد مسلمان بعد از بهره اسلام هیچ لذت و بهره ای بالاتر از همسری مسلمان نخواهد برد که چون بدو نگرد مسرورش سازد و چون به او فرمان دهد اطاعتش نماید و در عدم حضورش از مال و آبروی او محافظت کند. (من لا یحضره الفقیه، ترجمه، ج5، ص19)

1️⃣ رسول خدا(ص) لذت همسردار شدن را در کنار مسلمان شدن قرار داده این یعنی بالاترین مرتبه در بین سایر لذات موجود یعنی اگر می خواهیم به بالاترین لذت برسیم، بنابر روایت، ازدواج کردن بهترین و بالاترین لذت بعد از مسلمان بودن است.

2️⃣ حضرت رسول (ص) می فرمایند که این لذت و بهره عظیم در ازدواج با یک همسر مسلمان است نه غیر مسلمان. ممکن است برخی این نکته را مطرح کنند که با فرد غیر مسلمان ازدواج کرده اند و زندگی خوب و خوشی را دارند، بله. ممکن است این اتفاق بیفتد ولی باید این نکته را فراموش نکرد که از نظر پیامبر (ص) بالاترین بهره و لذت از همسری مسلمان است و  موارد دیگر در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین این نکته حائز اهمیت است که در صورت مختلف بودن ادیان زوجین، احتمال اختلاف به دلیل گوناگونی در انجام تکلیف و عبادات و نگرش مختلف به مسائل، بیش از پیش وجود دارد.

3️⃣ نکته دیگری که می توان از این روایت برداشت کرد این مطلب است که حضرت رسول (ص) ویژگی های یک همسر مسلمان و نمونه را که باعث لذت بردن همسرش از وی می شود (که البته بالاترین لذت و بهره هم بعد از مسلمانی است) نیز بیان می کنند. در واقع اگر زوجین می خواهند به بالاترین لذت و بهره بعد از مسلمان شدن برسند این نکات را باید در زندگی رعایت کنند.

 گروه پژوهش واحد خانواده (قندآب)
موسسه فرهنگی هنری مصاف