اگر از همسرتان خوشتان نمی آید نباید او را اذیت کنید

 مقاله گرام

«عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا»(سوره مبارکه نساء آیه 19)

وقتی با نگاه کلی به دین اسلام نگاه  می کنیم متوجه می شویم که این دین کامل و بی نقص است.در این آیه خداوند می فرمایند که اگر از همسرتان کراهت دارید و خوشتان نمی آید نباید او را اذیت کرده تا از حقوق خود بگذرد بلکه باید با آنها به نیکوئی رفتار کنید.

ممکن است انسان بعد از ازدواج نسبت به آن کراهت پیدا کند ولی خداوند میفرماید که عجله نکنید زیرا امید است که خداوند در این ازدواج منفعت بسیاری قرار داده باشد. مثلا شما در این ازدواج ممکن است برخی سختیهایی را تحمل کنید ولی بعد از مدتی خداوند به شما فرزندی عطا کند که منفعت فراوانی برای شما و خانواده تان داشته باشد.

 

گروه پژوهش واحد خانواده (قندآب)

موسسه فرهنگی هنری مصاف