پندانه

 پندانه

نخست‌وزیر نیوزلند نخستین رهبر زن جهان است که فرزند خود را به مجمع عمومی سازمان ملل می‌برد