زندگی یعنی

 زندگی یعنی

واقعا کربلا بدون زینب کربلا نبود. عاشورا بدون زینب کبری آن حادثه تاریخی ماندنی نمیشد. آن چنان شخصیت دختر علی علیه السلام در این حادثه از اول تا آخر، بارز و اشکار است که انسان احساس می کند یک حسین دوم است در پوشش یک زن، در لباس دختر علی. غیر از اینکه اگر زینب نبود بعد از عاشورا چه میشد، شاید امام سجاد هم کشته می شد، شاید پیام امام حسین به هیچ کس نمی رسید.

در همان دورانی که قبل از شهادت حسین بن علی هم بود، زینب مثل یک غمخوار صدیق، کسی که با بودن او، امام حسین احساس تنهایی نمی کرد، احساس خستگی نمی کرد. یک چنین نقشی را انسان در چهره زینب و در کلمات و حرکات زینب علیهاسلام مشاهده می کننده