زندگی یعنی

 زندگی یعنی

اگر از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید همه امور مربوط به خانه و ..... مطابق نظر و حرف شما انجام شود، شما فردی قدرت طلب هستید.

زیرا این طرز تفکر در خانواده به جای اینکه حس شراكت را به وجود آورد فقط رئيس بودن را نشان میدهد.

شما ازدواج می‌کنید که تشکیل یک زوج را بدهید یعنی در همه چیز مشترک باشید.

اگر تصمیم گیری مشترک داشته باشید تجارب شایسته تری بدست خواهید آورد و این یعنی زندگی مشترک.

باید روش "من" و روش "تو" به روش "ما" تبدیل شود...