زندگی یعنی

 زندگی یعنی


در هنگام دعوای زناشویی:

حق نداریم به خانواده‌های هم توهین كنیم.

 حق نداریم مسائل و مشكلات كهنه را مطرح كنیم. در حین دعوا فقط راجع به همان موضوع بحث می‌كنیم.

شام و ناهار نپختن و نخوردن نداریم. همه اعضا باید مثل قبل برای غذا خوردن حاضر باشند.

 سلام و خداحافظی در هر صورت لازم است.

 هیچ‌كسی حق ندارد جای خودش را عوض كند.