زندگی یعنی

 زندگی یعنی


چند توصیه برای آقایان:

1⃣وقتی گمان می کنید همسرتان ناراحت است، منتظر نمانید او حرف زدن را آغاز کند. وقتی شما باب گفتگو را آغاز می کنید 50 درصد از بار ناراحتی ومسائل او می کاهید.

2⃣وقتی شما مجال حرف زدن را به همسرتان می دهید، بدانید ناراحت شدن از دلیل ناراحتی او هیچ کمکی به حل مسائل نمی کند.

3⃣ هروقت احساس می کنید که می خواهید صحبتهای او را قطع کنید و یا آنها را اصلاح کنید، فورا خود را از این کار منع کنید.

4⃣ وقتی نمی دانید چه باید بگویید، به هیچ وجه حرف نزنید. اگر نمی توانید مثبت و یا محترمانه حرف بزنید لطفا ساکت بمانید.

5⃣ اگر او نمی خواهد صحبت کند، با طرح سؤالات بیشتر او را به حرف زدن ترغیب کنید.

6⃣ درمورد احساسات همسرتان قضاوت نکنید و یا آنها را اصلاح نکنید.

7⃣تا جایی که امکان دارد آرام و متمرکز باشید و جلوی واکنش های منفی خود را بگیرید. اگر کنترلتان را ازدست دهید اوضاع بدتر می شود و شما بازنده می شوید.