پندانه

 پندانه


امام على عليه السلام:

خودتان را بر خوش اخلاقى تمرين و رياضت دهيد،
زيرا كه بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گير شب زنده دار مى رسد.

(نهج البلاغه، خطبه 9)