پندانه

 پندانه


زیادی از خوشی هات نگو؛

بسته به شرایط تون، ولی ترجیها دائما پیش خانواده همسرتون مثلا خواهر شوهر یا مادر شوهرتون، از کادویی که همسرتون براتون گرفته، از گردشی که رفتین و خیلی خیلی خوش گذشته و ...
تعریف نکنین

خب اینطوری ممکنه با خودشون بگن ما که خانوادشیم رو تا حالا اینجوری نبرده بگردونه یا خدایی نکرده ممکنه حسادت پیش بیاد.

به اندازه تعریف کنین.