زندگی یعنی

 زندگی یعنی


وقتی شما از همسرتان حمایت می­کنید، در واقع به او می­گویید" عزیزم زیاد به خودت سخت نگیر، تو اشتباه کوچکی مرتکب شده­ ای. ما می توانیم با این اشتباه زندگی کنیم. بیا این شرایط را تحمل کرده و برای آن راه­ حلی بیابیم.

وقتی از همسر یا نامزدتان جملاتی همچون: "مطمئنم که این شغل، شغل خوبی است و تو از پس آن بر می­آیی"را می­شنوید، احساس می­کنید، تشویق شده اید. اجازه دهید شریکتان بداند که شما در هر گامی که او برمی­ دارد، پشتش هستید. زوجینی که همدیگر را تشویق می­کنند، اطمینان دارند که کمک کردن به هم موجب می­ شود در تمام ابعاد زندگی خود موفق باشند.