پندانه

 پندانه


پیامبراکرم (ص) فرمودند:

روا نیست زن‌ها آن چه میان آن‌ها و شوهرانشان در خلوت می‌گذرد به زنان دیگر بازگو کنند.

وسائل الشیعه ،ج14