زندگی یعنی

 زندگی یعنی


هفت اشتباه رایج مادران

1. اجازه نمی‌دهید دیگران مراقب فرزندتان باشند(اوراشدیدا به خود وابسته میکنید. بعد از یکی دوسالگی کودک را می توان چند ساعتی به اقوام نزدیک سپرد و از سه سالگی کودک باید به مهد کودک برود)

2. فرزندتان را در سنین بالا روی تخت خود می‌خوابانید

3. برای کودکتان هزاران اسباب بازی می‌خرید

4. از خواب کودک برای استراحت استفاده نمی‌کنید

5. می‌خواهید از فرزندتان انیشتین بسازید

6. کودکتان را با بچه‌های دیگر مقایسه می‌کنید

7. همسرتان را فراموش می‌کنید.