زندگی یعنی

 زندگی یعنی


خشم عاقلانه و خشم جاهلانه...

خشم عاقلانه خشمی است که فرد نسبت به آن آگاهی دارد و میتواند هیجان خود را فرو خورده و از شدت یافتن آن جلوگیری کند.
اما خشم جاهلانه خشمی است که همه نوع علائم هیجانی و جسمی را داشته و حتی بر زبان نیز جاری می‌شود.

حضرت علی (ع) در این باره میفرمایند:

خشم نادان در گفتار اوست و خشم خردمند در رفتارش
بحارالانوار، ج 1، ص 160