زندگی یعنی

 زندگی یعنی❣از امام باقر علیه السلام پرسیدند: چرا مسلمانان به آمیزش جنسی زیاد اهمیت می دهند؟
حضرت فرمود:

《می خواهند با این کار، عفت خود را حفظ کنند و به دیگران تمایل نیابند».

وسائل الشیعه،ج ۲۰، ص ۲۴

✍متخصصان روابط انسانی (IPRS) بر این باورند که رفع درست نیاز جنسی، از مهمترین لوازم زندگی است که بر تمام جنبه های زندگی انسان ( روحی، جسمی، فکری، اجتماعی ) اثر می گذارد و زنان و مردان را از آلودگی حفظ می کند.