پندانه

 پندانهروابط خود را با همسرتان ارزیابی کنید.

دوران بارداری زمانی است که می‌توانید رابطه خود را با همسرتان مورد ارزیابی قرار دهید.

در این رابطه چه چیزی باید بهبود یابد؟
چنانچه در ازدواج شما نقاط ضعفی وجود دارد که باید برطرف شود ساده لوحانه و غیر واقع بینانه است اگر بپندارید تولد کودک می‌تواند موجب التیام آن گردد.
مشکلات و مسائلی که قبلا یا طی دوران بارداری در روابط زن و شوهرها به وجود می‌آید به احتمال زیاد پس از به دنیا آمدن کودک تشدید می‌شود.
ممکن است شما پیش خود بگویید: «البته که من به همسرم در دوران بارداری علاقه دارم، این نقطه اوج ازدواج ماست.»
ولی مسئله این است که آیا همسرتان هم این دلبستگی شما را حس می‌کند؟
سعی کنید این مسئله را به او اثبات کنید