زندگی یعنی

 زندگی یعنی


حقیقت عریان هالیوود

در این زمینه «اسکارلت یوهانسن» بازیگر هالیوودی به «تایمز» گفته بود: هالیوود به زنان خیلی سخت گیر است. پیرشدن زنان در هالیوود یعنی پژمردگی. مدیران هالیوود وقتی ستارگان زن پا به سن می گذارند، می گویند آه! دوران شکوفایی او به سر آمده و دیگر فاقد جذابیت های جنسی است. او دیگر نمی تواند سمبل سکس باشد!
این هنرپیشه، صنعت هالیوود را پوچ خوانده و گفته بود: این تلقی از زنان هنرپیشه، یک تصور عمومی در هالیوود است.

پیشتر، بازیگران زن دیگری چون «شارون استون»، «دمی مور» و «شارلوت رمپلینگ» نیز به انتقاد از این رفتار هالیوود پرداخته بودند. شارون استون 50 ساله در این باره گفته بود: «وقتی به مراسم اسکار رفتم، همه گفتند؛ آه! یک کشف باستان شناسی!»

دمی مور بازیگر 45ساله نیز از بازیگران دیگری است که رسماً به این تبعیض جنسی در هالیوود اعتراض کرده و گفته بود «این چند سال گذشته برای من که در این سن هستم، سال های دشواری بود.»