زندگی یعنی

 زندگی یعنی


عبادت بی حاصل
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام:

هر فرزندی که با دیده غضب و خشم به پدر و مادر خود که در حق وی ستم نموده اند نگاه کند، نمازش در پیشگاه الهی نامقبول است.

الکافی. ج 2. ص349