تربیت فرزند

 تربیت فرزندوقتی کودک در حال انجام کاری و لذت بردن از آن است، مثل پریدن روی مبل، اگر بیست بار هم بگویید « نپر، نکن» فایده ای ندارد !!

 پس چه باید کرد؟

به او پیشنهاد بازی و کاری بدهید که همان لذت را به او بدهد.
مثلا اگر بازی حرکتی هیجانی انجام می‌دهد، پیشنهاد شما هم باید حرکتی هیجانی و پر جنب‌و‌جوش باشد.
مثل گرگی، قایم موشک ، بالا بلندی...

اگر به جای آن، به او بگویید بیا اینجا بشین رنگ‌آمیزی کن، او در آن لحظه هرگز حاضر نیست آن لذت و هیجان را رها کند، پس به حرف شما گوش نمی‌دهد.
پس آگاهانه او را از کار خطا بازدارید