زندگی یعنی

 زندگی یعنی


 چطور تو شرایط سخت آرومتر بشیم و بهتر تصمیم بگیریم؟

وقتی در شرایط سخت یا بحرانی قرار می گیریم نیاز داریم بهتر فکر کنیم. برای بهتر فکر کردن نیاز داریم تا هیجان غالب در موقعیت رو مدیریت کنیم.

برای مدیریت هیجان، کافیه بدترین حالتی که ممکنه برامون پیش بیاد رو در نظر بگیریم و تصویرش رو در ذهن مرور کنیم.
در این صورت ذهنمون هیجان نهایی را تجربه می کنه و انرژیشو مدام صرف انکار یا اجتناب از اون نتیجه نمیکنه چون بهش فکر کردیم.

همینکه به این مرحله برسیم، آرومتر شده و بخش منطقی مغز شروع به فعالیت میکنه و می تونیم بهتر فکر کنیم و بهترین تصمیمات رو بگیریم.