زندگی یعنی

 زندگی یعنی


لطفا چیزای خوب آدم هارو بهشون بگید :

_ خوشتیپه بهش بگو
_ خوشگله بهش بگو
_ غذاش خوشمزه اس بهش بگو
_ خوشگل میخنده بهش بگو
_ صداش قشنگه بهش بگو
_ مهربونه بهش بگو
_ و...
 بذارید آدم ها خوبی های خودشونو ببینن
دلیلِ حالِ خوبِ هم باشیم ...