زندگی یعنی

 زندگی یعنی


تندی نکنید

هیچ وقت جلوی همسرتون جواب مادر شوهر یا خواهر شوهر یا اعضای خانوادش رو با تندی و عصبانیت ندین؛
اینطوری ممکنه حق رو به خانواده اش بده حتی اگر حق با شما باشه.

گاهی با بزرگواری،صبر کردن یا سکوت کردن و یا آروم جواب دادن بهتره؛
همسرتون هم متوجه بزرگواری شما میشه، البته اگر خدای نکره دائمی اذیتتون میکنن یا چیز هایی میگن که ناراحتتون میکنه سکوت دائمی هم خوب نیست،

در این موارد میشه با یک روانشناس مشورت کرد و راه حل مناسب را اتخاذ کرد.