تربیت فرزند

 تربیت فرزند


 در بعضی موارد کودکان سوال هایی میپرسند که پدر و مادرها فکر میکنند مناسب سن شان نیست و نمیدانند چگونه به این پرسش ها جواب دهند.

در این گونه مواقع نباید به هیچ عنوان به کودک دروغ گفته شود.

اگر پدر و مادری نمی دانند که چه جوابی بدهند، باید جواب را به تعویق بیندازد و مثلا بگویند

 "هروقت بزرگتر شدی من برایت توضیح میدهم".

 "وقتی به مدرسه رفتی جواب تو را خواهم داد".

 در واقع به تعویق انداختن و فرصت گرفتن بهترین کاری است که والدین می توانند انجام دهند