زندگی یعنی

 زندگی یعنی


????مردها دوست دارند شما آنها را پادشاه بدانید حتی اگر رفتاری شاهانه نداشته باشند.

به این حرف اطمینان کنید و بدانید هر چه بیشتر به آنها احساس خاص بودن بدهید نتیجه مطلوب تری دریافت میکنید و تلاش آنها برای رضایت شما بیشتر خواهد شد.

زمانی که شما از مردتان برای اینکه درکنار شماست تشکرمیکنید ،زمانی که با خستگی از راه میرسد و با شادی به استقبالش میروید و محیطی شاد در خانه برایش میسازید و به او میگویید که در هر شرایطی درکنارش هستید و حمایتش میکنید، زمانی که تاییدش میکنید و به او می فهمانید که مورد اعتماد شماست، زمانی که در مقابل دیگران احترامش را حفظ میکنید وشخصیتش را بالا میبرید،همه این موارد به مرد این احساس را میدهند که او پادشاه خانه است و کسی وجود دارد که حمایتش میکند.

 درواقع این احساس پاداشی است که شما به او داده اید و او برای بیشتر شدن پاداشش حاضر است تلاش بیشتری انجام دهد و سعی کند رضایت شما را بیشتر جلب کند تا بیشتر حمایتش کنید.این پاداش دادن برای شما هیچ هزینه ای ندارد و تنها ازقلبتان بر می آید:"همسرم ازت ممنونم، من قدر محبت تو را میدانم".همین کلمات ساده تشکر آمیز به مرد توان ادامه تلاش برای شما و خانواده اش را میدهد. این تلاش میتواند در زمینه افزایش رفاه مادی شما باشد یا حتی کمک کردن به شما در امور منزل و فرزندان.


کافی است به جای اینکه بگویید وظیفه توست که به من کمک کنی، زمانی که کاری برایتان انجام میدهد بگویید از اینکه به من کمک میکنی و مراقبم هستی ممنونم و خود خواهید دید که بار بعدی کمک بیشتری از او دریافت میکنید.