پندانه

 پندانه


6 راهکار برای کنترل خشم

 به یاد داشته باشید :
افکار شما باعث خشم شما شده‌اند نه بقیه مردم

 بپرسید :
آیا عصبانیتم میتونه کمکم کنه که به اهدافم برسم؟

 بس کنید :
از اینکه حالت دفاعی داشته باشید. به بقیه گوش کنید و سعی کنید آینده نگری اونارو درک کنید.

 فکر کنید :
به موقعیت و میزان خشمتون

تمرین کنید :
نفس عمیق کشیدن و تکنیکهای ریلکسیشن
 اگر لازم بود :
پیاده روی کنید تا آرام شوید.