پندانه

 پندانه


مهربان باشید
چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ،مهربانی اوست
نه سیمای زیبایش
زن مهربان میتواند خشگمین ترین مردان را آرام کند

معذرت خواهي كنيد
اگر اشتباهي كرديد معذرت خواهي كنيد، و نگران غرورتان نباشيد ،مهم نیست اگر انسانی برای کسی که دوستش دارد، غرورش را از دست بدهد؛ اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور، کسی را که دوست دارد از دست بدهد!

:با درايت باشيد
اگر همسر شما از شما ناراحت است ، تنها توسط خود شما به آرامش ميرسد ، تمام تلاشتان را بكنيد تا اين شما باشيد تا همسرتان را به آرامش مي رسانيد.

مسئول باشيد
میزان حماقت انسانها رو میشه از میزان استفادشون از دو کلمه ی همیشه و هرگز فهمید، بيشتر به فكر راه حلي باشيد تا سرزنش كردن.

عاشق باشيد
هیچکس تصادفی برای کسی فرستاده نمی‌شود،مثل يك معجزه به همسر خود نگاه كنيد.