تربیت فرزند

 تربیت فرزند


علت بسیاری از گوشه گیری ها و افسردگی های کودکان، اختلافات والدین آنان است.

ترسِ از جدایی والدین "حتی بعد از دعوای جزئی" اعتماد به نفس کودک را نابـود می کند.