تربیت فرزند

 تربیت فرزند


برای اینکه کودک شما در شب خواب راحتی داشته باشد رعایت نکات زیر ضروری است"
اتاق خواب کودک باید تهویه مناسبی داشته باشد.
سعی کنید کودک هنگام خواب، لباس خواب راحتی بپوشد.

برای کودکتان با مشورت خودش زمان خواب تعیین کنید و وقتی به زمان خواب او نزدیک است به کودک باید حتما فرا رسیدن زمان خواب را یادآوری کنید، آنها به برخورد قاطع شما و یک قرار ثابت برای خواب نیاز دارند.
سعی کنید عبارت «برو به اتاق خوابت» مثل یک عمل تنبیهی به نظر نرسد.
وقتی جنبه اجبار برای خواب از بین برود، احساس آرامش و خواب خود به خود به وجود می آید.