پندانه

 پندانه


آقای محترم لطفا...

 علاقه ات را مخفی نکن
ما همگی نیاز به دوست داشتن داریم و زنان بیشتر از مردان به دوست داشتن نیاز دارند. نمی خواهد با کادو یا هدیه یا جشن ابراز علاقه کنید شما میتوانید با چند جمله ساده وکوتاه این علاقه را ابراز کنید.
 بگذر
هیچ انسانی کامل نیست و حتما روزی باشد که ناراحت باشد دلتنگ باشد حوصله نداشته باشد و حق دارد که از درک و گذشت شما بهره مند شود. چه وقت و کی و برای چه کسی میخواهید گذشتتان را خرج کنید؟ این را بدانید که هیچ رابطه ای بدون گذشت و درک متقابل پایدار نمی ماند.

 حرف بزن
همه حرفهایتان را در محل کارتان خرج نکنید. کمی را هم برای خانه و خانواده نگه دارید و اجازه ندهید حرفهایتان فقط پیرامون فرزندان و کار روزانه و وضع معیشتی باشد.

وقت بگذار
نگذارید احساس کند که شما کارتان و یا دوستانتان را بر آنها ترجیح میدهید. چون در این صورت کلاه تان پس معرکه است. دوستانه و صمیمانه توصیه
میکنم که برای او وقت بگذارید.

 نگو نه
موافقت کردن به خواسته های
معقول خانمها می تواند به شکل خیره کننده ای رابطه را محکم و استوار کند.

 گوش کن
برای یک زن هیچ چیز دل سرد کننده تر و آزارکننده تر از این نیست که احساس
کند احساسات و افکارش را با مردی مطرح کرده که عملا به حرف هایش گوش نمیکند. به حرفهایش با جانو دلتان گوش کنید.

 مودب باش
چند وقت به چند وقت کلمات و عباراتی مانند لطفا..بی زحمت..دستت
دردنکنه..خسته نباشی..و مانند اینها را به خانم ها بگویید. متاسفانه خیلیها
فراموش میکنند که رعایت ادب و نشان دادن محبت برای حفظ و تداوم
دوستی و رابطه از نان شب هم واجب تر است. شما فراموش نکنید.

دوست داشتنتان را به خانمها یادآوری کنید. نگذارید با گذشت زمان چیزی از علاقه ی شما کم شود. گاهی به او یاداوری کنید چقدر برایتان مهم است.