پندانه

 پندانه


دیوار می‌کشیدن وقتی دیوار کشیدن مُد نبود

اینجا پیاده رویی توی شهر نانت فرانسه است برای اینکه خانمها راحت‌تر باشن و کسی مزاحمشون نشه، طرح مسیر مستقل رو برای هر جنس اجرا کردن!