زندگی یعنی

 زندگی یعنی


نیاز به یک جنبش اجتماعی داریم؛ جنبش تحول در سبک‌زندگی و شیوۀ حکمرانی

«سر حلقه‌های» خودتان را مشخص کنید!

ما نیاز به یک جنبش اجتماعی داریم؛ «جنبش اجتماعی تحول در سبک‌زندگی»! و برای اینکه سبک‌زندگی خودمان را تغییر بدهیم، نیاز به تحول در مدیریت‌های دولتی و شیوۀ حکم‌رانی هم داریم.

چرا صهیونیست‌های بی‌وجدانِ جنایت‌کار، برای ما سند 2030 تنظیم می‌کنند، ولی ما حوزویان و دانشگاهیان، عرضه نداریم سند تنظیم کنیم؛ سندِ جنبش اجتماعی تحول در سبک‌زندگی!

ما نیاز به یک جنبشِ اجتماعی داریم؛ در مدرسه‌ای که عضو این جنبش نباشد، بچه‌های خودمان را ثبت‌نام نمی‌کنیم. به مسجدی که عضو این جنبش نباشد نمی‌رویم نماز بخوانیم، از کارخانه‌ای که عضو این جنبش نباشد خرید نمی‌کنیم.

لااقل برای خریدهای خودمان برنامه‌ریزی کنیم و هماهنگ باشیم. شما از همین موبایل‌ها و اپلیکیشن‌ها می‌توانید برای ارتباط با همدیگر استفاده کنید و یک جمعِ متحد و هماهنگ ایجاد کنید.

هیئت یا مسجدت کجاست؟ رفقای خودتان را دور هم جمع کنید. «سر حلقه‌های» خودتان را مشخص کنید! اتصالِ این حلقه‌ها باهمدیگر در کل کشور، کاری ندارد؛ به‌سهولت «10میلیون نفر» در کل کشور، قابل سازماندهی هستند!

 استاد پناهیان
دانشگاه امام صادق(ع)- ۹۷.۰۶.۲۸