زندگی یعنی

 زندگی یعنی


برای داشتن یک رابطه جنسی خوب باید حس خوبی داشته باشید.

اضطراب، افسردگی، ناراحت، خشم و هر گونه احساس منفی می تواند مانع ایجاد حس و حال در شما و لذت بردن از تجربه جنسی تان شود.

اکثر افراد نیاز دارند ذهن شان هم بسامان باشد.

اگر ذهن تان جایی مشغول باشد
مثلا در فکر کار یا مسئولیت های منزل یا فرزندان تان باشید،
رابطه جنسی یا آخرین چیزی است که به آن فکر می کنید
یا مثل کارهای دیگر وظیفه ای به نظر می آید که ناچار باید به آن پرداخت