پندانه

 پندانه


یکی از راه هایی که باعث میشه دعوا کم بشه خندیدنه...

چطوری؟

آنتونی رابینز میگه:
با زنم اختلاف پیدا کردیم.
اون عصبی شد و رفت توی اتاق. وقتی از اتاق اومد بیرون یه بوق از قبلا داشتم که فشارش دادم.

خانمم از ترس پرید بالا
بعدش بهم نگاه کردیم و خندیدیم. 
ازونجا به بعد هر وقت مشکلی پیش میاد یکیمون بوق رو فشار میده.
بعد بحث خنده دار میشه

سعی کنید این روش رو امتحان کنید. وسط اختلاف یه چیز شاد بگین. یه شیطنت انجام بدین.

اون وقت بعدا که یاد اون خاطره بیفتین غمگین نمیشین.
بلکه خنده تون میگیره و این خیلی مهمه