پندانه

 پندانه


با همسرتون باكلاس صحبت كنيد

به جای اینکه بگید میخوام فلان کار رو انجام بدم،
بگید :
میخواستم نظر تو رو در مورد انجام فلان کار بپرسم.

به جای اینکه بگید این چیه پوشیدی ؟
اگر خانم هستید به همسر خود بگید،
فلان لباس بیشتر بهت میاد
و اگر آقا هستید به همسر خود بگید
به نظر من فلان لباس خیلی خوشگلترت میکنه...

به جای اینکه بگید می آیی دنبالم ؟
بگید :
دوست دارم تو راه برگشت با تو باشم
میتوانی بیایی ؟

به جای اینکه بگید بریم خرید ؟
بگید :
دوست دارم خریدم با سلیقه تو باشه.

اینطوری محبت بینتون هم بیشتر میشه...