پندانه

 پندانه


امام صادق (ع):

بزرگسالان خود را احترام كنيد و صله ارحام به جاى آوريد.

 (الكافی، ج 2، ص 165)