تربیت فرزند

 تربیت فرزند

تربیت مذهبی کودک

از وظایف والدین،آشناسازی کودک با مفاهیم دینی،عبادات و ایجاد احساس خوشایند نسبت به خدا و پیامبر اکرم و ائمه است. آنچه به کودک درباره آموزه های دینی ارائه می شود،از طریق تکرار و تقلید است.

توصیه شده به کودک در سه سالگی «لا اله الا الله» و در چهار سالگی «محمد رسول اللّه» یاد دهید و در پنج سالگی روی او را به قبله متوجه کنید تا با مقدمات نماز آشنا شود.

البته اجبار کودک به یادگیری مفاهیم مذهبی اشتباه است و باعث بی رغبتی می شود،بلکه باید کاملا ظریفانه برخورد کرد.
در این سنین،کودک از رفتارهای والدین می آموزد.بنابراین انجام عبادت ها در حضور فرزند،او را تشنه هم رنگی با آنان می کند.

در صورت همراهی کودک در این زمینه،تشویقی برای او در نظر بگیرید،کودک برای تکرار عمل شایسته اش مشتاق می شود.

درباره یاد دهی مفاهیمی چون خدا،قیامت و... این نکته مهم است که ادراک کودک،حسی است و نمی تواند مسائل را عقلانی درک کند.پس بهتر است او را با زیبایی های خلقت آشنا کرد و از بیان شدت عذاب جهنم،مسائل این چنین و ارائه چهره خشمگین از خداوند پرهیز نمود.