پندانه

 پندانهبرای دوام زندگی تون همیشه به همسرتون "حال و احساس خوب " بدید !

حال و احساس خوب یعنی چی؟

یعنی احساس کنه که مهمه، ارزشمنده و بهش نیاز دارید

یعنی در کنار شما آرامش داشته باشه و همش نگران نباشه که نکنه الان بهش یه گیری میدید .

 حس استقلال خودش رو حفظ کنه و یه موجود وابسته و چسبنده نباشه

 احساس امنیت داشته باشه. بدونه که در هر شرایطی چه خوشی و چه ناراحتی یک تکیه گاه داره