پندانه

 پندانه


وقتی همسرتون حالتونو می پرسه
از جملات دیگه ای هم استفاده کنید
با تو همیشه خوبم
با داشتن همسری مثل تو معلومه که خوبم
به لطف تو خوبم
زنده باشی همسرم عالی ام
تو خوب باشی منم خوبم