تربیت فرزند

 تربیت فرزند


نباید فراموش کرد که امروز رسانه، به تلویزیون محدود نمی‌شود.
اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای نیز بخش قابل توجّهی از حضور رسانه در خانواده است.

 این رسانه‌ها نیز به صورت جدّی، در مسیر تربیت فرزند، تأثیرگذاری ویژه و عمیقی دارند.

همین مسئله، موجب می‌شود که ما این ابزارها را به معنای واقعی کلمه، یک رقیب تربیتی بدانیم که در صورت غفلت از آنها، گوی سبقت را از والدین خواهند رُبود.

من دیگر ما، کتاب اول