تربیت فرزند

 تربیت فرزند


رفتار های خوب را تقویت کنید

به جای توجه کردن به فرزندتان در زمانی که کار اشتباهی می کند، سعی کنید زمانی که کار درستی انجام می دهد پیش او بروید و بگویید :
"ممنونم – خیلی کار خوب و مفیدی بود”.

حتی اگر زمانی که درگیر کارهای عجیب و غریب و نا مطلوب می شود و دلتان می خواهد با او دعوای لفظی کنید، جلوی زبان تان را بگیرید.

در واقع، فریاد زدن بیشتر باعث زیاد شدن رفتار های منفی می شود.
حتی اگر نزدیک است که کنترل تان را از دست دهید، آرام باشید و مانند مثال های گفته شده رفتار کنید.

 به یاد داشته باشید که ادب کردن فرزندتان به این معنا نیست که او را کنترل کنید، به این معنا است که به او یاد دهید او خودش را کنترل کند.

 تنبیه ممکن است باعث شود فرزندتان درست رفتار کند، اما فقط به خاطر این است که می ترسد. بهتر است که فرزند دوساله تان رفتاری درست را، به این خاطر که خودش آن را می خواهد انجام دهد – چون در روز به او خوش می گذرد و یا احساس خوبی پیدا می کند.