پندانه

 پندانه


امام صادق عليه السلام فرمودند:
هر خانواده اي كه با هم‌ديگر با رفق و مدارا برخورد كنند، خداوند نيز به رزق و روزي آنان وسعت مي‌بخشد.

«وسائل الشيعه، ج 14، ص 123