تربیت فرزند

 تربیت فرزند


کودک در هنگام تماشای تلویزیون، تنها یک مصرف کننده است.

به جرئت می‌توان گفت که خلّاقیت و استفاده از هوش، با روشن شدن تلویزیون، خاموش می‌شود.

استاد عباسی ولدی